Atmosférický tlak

TS čidlo absolutního tlaku vzduchu

Čidlo je určeno k měření atmosférického tlaku. Měřicím elementem je speciální křemíkový tenzometrický můstek. Na zvláštní požadavek může být zařízení provedeno tak, že je čidlo je propojeno s měřeným místem trubičkou. Tím je možno vyloučit vliv změny tlaku v místě umístění sondy. Na požadavek lze rozsah upravit a nastavit sondu s korekcí na hladinu moře. Výstup z čidla je proudový (0 ÷ 20mA nebo 4 ÷ 20mA) nebo napěťový (0 ÷ 5V, 0 ÷ 10V příp. jiný podle požadavku).