Rychloměry

Rychloměr TM700

Rychloměr TM 700 je sdružený přístroj o průměru 140 mm určený k zabudování do palubní desky řidiče tramvaje, trolejbusu nebo autobusu. Obsahuje analogový ukazatel okamžité rychlosti s prosvícenou ručkou a dvouřádkový LCD displej, na kterém se podle režimu činnosti a volbě obsluhy zobrazují: celkové a denní počítadlo ujetých kilometrů, velikost palubního napětí (včetně chybového hlášení při podpětí nebo přebíjení baterií) a čas. Funkce hodin je doplněna budíkem s akustickou signalizací. Přístroj umožňuje i zobrazení spotřeby elektrické energie trakčních vozidel nebo spotřeby pohonných hmot autobusu. Pro tento účel je vybaven jak vstupem pro impulsy elektroměru nebo průtokoměru tak analogovými vstupy čidla trakčního napětí a proudu. Umožňuje také měření zábrzdné dráhy vozidla. Po zvolení této funkce a stisknutí tlačítka v oka-mžiku začátku brždění se po zastavení vozidla zobrazí počáteční rychlost, brzdná dráha a průměr-né zpomalení. Vstupní informací pro měření rychlosti a ujeté dráhy je signál libovolného pulsního čidla rychlosti. Pro komunikaci s dalšími systémy vozidla je rychloměr TM700 vybaven sběrnicemi IBIS (standardně) a CAN (volitelně).

 

 Rychloměr TM700a

  

Rychloměr TM700a je funkčně zcela shodný se základním provedením TM700, je však umístěn do skříně s obdélní-kovým čelním panelem o rozměrech 100 x 145 mm.

  
 

 

 

 

 

Rychloměr digitální  TM700dDigitální rychloměr TM700d je rozměrově a funkčně zcela shodný se základním provedením TM700. Okamžitá rychlost vozidla je však zobrazena číslicově na dvoumístném LED displeji.