Rychlost a směr větru

W1, W1t anemometr - čidlo rychlosti větru

Čidla pro měření rychlosti větru W1 a W1t používají rotační lopatkový Robinsonův kříž. Otáčky kříže se snímají optoelektronicky a k dalšímu zpracování se předávají v digitální formě. Čidlo W1t má zabudované topení, což zajišťuje spolehlivý provoz v zimním období. Temperuje se osa Robinsonova kříže. Topení se samočinně reguluje termostatem. Vytápěné čidlo je napájeno zdrojem 24 VDC / 30 W. K čidlům jsou dodávány indikátory a převodníky se standardními výstupy pro měřící a regulační techniku.

 

 

 

W2, W2t anemometr - čidlo rychlosti a směru větru

 

Čidla W2 a W2t používají pro měření rychlosti větru rotační lopatkový Robinsonův kříž a pro měření směru otočnou lopatkovou směrovku. Otáčky kříže a poloha směrovky se snímají optoelektronicky a k dalšímu zpracování se předávají v digitální formě. Čidlo W2t má zabudované topení, což zajišťuje spolehlivý provoz v zimním období. Temperuje se osa Robinsonova kříže a osa otočné směrovky. Topení se samočinně reguluje termostatem. Vytápěné čidlo je napájeno zdrojem 24 VDC / 30 W. K čidlům jsou dodávány indikátory a převodníky se standardními výstupy pro měřící a regulační techniku.

 

 

Převodníky k anemometrům 

Převodníky pracují v součinnosti s čidly pro měření směru a rychlosti větru W2, W2t nebo jen rychlosti větru W1, W1t. Zajišťují napájení pro uvedená čidla, dekódují signály z čidel a převádějí digitální signál na analogovou hodnotu. Nevytápěná čidla W1, W2 mohou být propojena s převodníkem jen dvoudrátově. Vytápěná čidla W1t, W2t se připojují třemi vodiči. Výstup je proudový (0 ÷ 20 mA nebo 4 ÷ 20 mA) nebo napěťový (0 ÷ 5 V, 0 ÷ 10 V příp. jiný podle požadavku).

 

AS02, AS02t signální anemometr

Signální anemometr je přístroj pro měření rychlosti větru a signalizaci překročení kritických hodnot ve dvou nastavitelných hladinách (výstraha a blokování). Je používán pro zabezpečení staveb a technologických zařízení (jeřáby, lanovky apod.). V hladině blokování je možno zvolit délku poryvu větru, kterou přístroj ještě toleruje. Nastavení hodnoty spínání obou hladin provádí uživatel podle vlastních požadavků. Odblokování je možné ručně tlačítkem. Spínání je signalizováno kontrolkami a pro připojení dalších zařízení jsou vyvedeny kontakty relé. K vlastnímu měření rychlosti větru je používáno čidlo W1 nebo W1t. Souprava se tak dodává v provedení s vytápěným čidlem (AS02t - W1t) nebo s nevytápěným čidlem (AS02 - W1).

 

W100 - anemometr (lodní provedení)

Anemometr pro měření rychlosti a směru větru se skládá z čidla s držákem a indikátoru. Rychlost větru je měřena otočným křížem a směr větru otočnou lopatkovou směrovkou. Držák čidla je zakončený vodotěsným připojovacím konektorem. Toto provedení zaručuje rychlou demontáž bez použití nástrojů. Připojovací kabel může být pouze dvouvodičový. V přpadě, že je čidlo připevněno na vodivé konstrukci (duralový stěžeň lodi), lze k propojení použít jen jeden vodič a jako druhý vodič (- pól) použít kovovou konstrukci. Rychlost i směr větru jsou vyhodnocovány digitálně. Rychlost větru se odečítá na displeji v m/s s rozlišením 0,1 m/s. Směr větru je indikován s rozlišením 10° rozsvícením jedné z 36 LED diod uspořádaných do kruhu po obvodu indikátoru. Směru větru je vyhodnocován pouze při rychlostech větších než 0,8 m/s. Přístroj může rovněž měřit napájecí napětí tj. stav baterie palubní sítě. Ukazatel s čelním rozměrem 100 x 100 mm se montuje do panelu a připevňuje se třmenem s centrálním šroubem. Z čelní strany je přístroj vodotěsný. Na čelní straně jsou dvě ovládací tlačítka. Elektrické připojení je na zadní straně přes konektor.