Sluneční záření

SG pyranometr

Přístroj slouží k měření intenzity slunečního záření. Měření je založeno na principu teplotní diference vzniklé dopadem záření na černou a bílou plochu. Elektrické napětí na připevněných termočláncích je potom úměrné intenzitě slunečního záření. Ve spodní části snímače je umístěna výměnná vysoušecí vložka s barevným indikátorem účinnosti a připojovací konektor. Pyranometr může byt dodán s proudovým výstupem 4 ÷ 20 mA a nebo napěťovým výstupem podle požadav-ku odběratele.