Snímače otáček - čidla rychlosti

TM620, 621, 622 - snímač otáček

Snímač pracuje na optoelektronickém principu. Generuje elektrické impulsy, jejichž frekvence je přímo úměrná okamžitým otáčkám hnací nápravy vozidla. Výstupní signál snímače představuje vstupní informaci pro indikátor rychloměru a pro paměťovou jednotku zaznamenávající údaje o jízdě. Elektronické obvody jsou napájeny pracovním napětím z napáječe indikátoru nebo jiným zdrojem napětí 15 VDC. Konstrukční uspořádání snímače je přizpůsobeno k montáži na převodovku nebo motor hnacího agregátu vozidla. Jednotlivé typy se liší počtem výstupních pulsů na jednu otáčku hřídele.

  

 

TM630 - snímač otáček dvoukanálový

Snímač pracuje na optoelektronickém principu. Na dvou výstupech generuje elektrické impulsy, jejichž frekvence je přímo úměrná otáčkám rotující clonky mechanicky spojené s hřídelí snímače. Výstupní pulsy jsou vzájemně fázově posunuté o 90°. To umožňuje určit směr otáčení hřídele. Konstrukčně je snímač přizpůsoben k montáži na nápravu lokomotivy, převodovku tramvaje, motor hnacího agregátu trolejbusu nebo autobusu. Na požadavek je možné upravit mechanické připevnění pro jiné aplikace. Snímač je kompaktního provedení a může pracovat v prostředí mokrém s vodivým okolím a otřesy. Pracovní poloha je libovolná. Pouzdro je vyrobeno z lehké slitiny a je utěsněno gumovými kroužky. Celek je pak stažen šrouby z nerezavějící oceli. Výstupní hřídel je chráněna těsnícím kroužkem GUFERO. Připojovací kabel je vyveden přes utěsněnou vývodku.

 

Snímač TM622-II snímač otáček

Snímač TM622-II je určen pro provoz na trolejbusech jako náhrada za přídavnou převodovku na trakčním motoru a plně nahrazuje používaný snímač typu TM622 (TM621) včetně napájení a výstupních signálů. Připevňuje se přímo bez mechanické úpravy na ložiskový štít trakčního motoru místo přídavné převodovky, gumové spojky a unášeče gumové spojky na hřídeli motoru. Pracuje na principu magnetického bezkontaktního snímání otáček motoru.

 

 

 

TM622 III - snímač otáček

Snímač TM622 III nahrazuje snímač typu TM621 s přídavnou převodovkou u trolejbusů, kde je alternátor poháněn od trakčního motoru klínovými řemeny. Použitím tohoto snímače odpadá přídavná převodovka a gumová spojka náhonu převodovky. Pracuje na principu magnetického bezkontaktního snímání otáček motoru. Pro zvýšení izolace mezi palubní sítí a tělesem trakčního motoru je náboj hnací řemenice a nosič čidla zhotoven z vlhkostně stabilního izolantu. Při montáži není třeba provádět žádné mechanické úpravy na vozidle, používat zvláštní nářadí nebo montážní přípravky.

 

 

C08 - snímač otáček magnetický

 

Snímač pracuje na principu magnetického bezkontaktního snímání rotačního pohybu ozubeného kola v převodovce. Použitý systém zajišťuje spolehlivou funkci v celém rozsahu pracovních teplot a je málo citlivý na přesné nastavení pracovní vzdálenosti. Snímač se montuje do otvoru se závitem M12x1 kolmo proti zubu rotujícího ozubeného kola.