Srážky

SR1, SR1t srážkoměr

Srážky jsou zachycovány sběrným otvorem o ploše 200 mm2 a svedeny k překlápěcí korýtkové jímce. Ta se po naplnění vodou odpovídající 0,2 mm srážek překlopí a vyprázdní. Na jímce je připevněn permanentní magnet, který v momentě překlápění spíná jazýčkový kontakt. Srážkoměr se připevňuje k základně centrálním šroubem M8 a za pomoci zabudované libely se ustavuje do svislé polohy třemi šrouby M6 na obvodě základny. K systému je přístup po sejmutí krytu. Vtokový otvor srážkoměru je chráněn kovovým sítkem. Srážkoměr SR1t má navíc zabudované vytápění. To se napájí střídavým a nebo stejnosměrným zdrojem o napětí 24V. Samočinné zapínání a vypínání je regulováno termostatem. Srážkoměry je možno osadit elektronickým registračním zařízením pro zaznamenávání průběhu srážek v čase.