Tachografy - paměťové jednotky

TM12 - paměťová a komunikační jednotka

Přístroj TM12 je určen pro provoz na tramvajích, trolejbusech a autobusech MHD. Při jízdě i stání vozidla zaznamenává informace o okamžité rychlosti, o stavu až 32 jednobitových (dvoustavových) signálů a až 8 analogových veličinách. Data jsou získávána přímo přivedením příslušných signálů na napěťové a proudové vstupy nebo prostřednictvím vozidlové sběrnice CAN. Doplňkové informace (číslo linky, zastávky apod.) pak prostřednictvím sběrnice IBIS. Data se ukládají do vnitřních pamětí a případně i na vloženou paměťovou PC kartu. Záznam probíhá ve dvou režimech: krátký záznam (nehodová paměť) s podrobnou informací o posledních cca 1500 metrech jízdy vozidla se vzorkováním každých 25 cm ujeté dráhy a dlouhý záznam s volitelnou hustotou vzorkování, který obsahuje podle konfigurace informaci o několika dnech nebo týdnech provozu vozidla. TM12 je svými rozměry shodný s tachografem VEEDER-ROOT (normalizovaný rozměr autorádia) a je ho možno montovat přímo do zásuvky místo uvedeného tachografu. Na čelním panelu tachografu je displej pro zobrazování informací pro řidiče a zobrazování servisních funkcí, tři tlačítka pro ovládání displeje a odklápěcí dvířka. Po odklopení dvířek je přístup k paměťové kartě a komunikačnímu konektoru. Elektrické připojení je přes konektory na zadním panelu. Volitelným příslušenstvím jsou vestavěná čtečka čipových karet pro identifikaci řidiče a vestavěný přijímač GPS pro určování polohy. Přístroj umožňuje po doplnění o externí rádiový modul komunikaci s dispečerským stanovištěm pomocí bezdrátové sítě WLAN 2,4 GHz. Stažení dat   dlouhého i krátkého záznamu tak proběhne za 10 až 20 sec.  Zároveň může sloužit jako komunikační prostředek pro bezdrátové spojení mezi dispečerským stanovištěm a jinými systémy na vozidle (např. palubní počítač - změna jízdního řádu). Disponuje dostatečnou paměťovou kapacitou pro dočasné uložení dat, které je pak možno následně distribuovat po pomalejších komunikačních linkách RS485, RS232 nebo IBIS.

Zároveň může sloužit jako komunikační prostředek pro bezdrátové spojení mezi dispečerským stanovištěm a jinými systémy na vozidle (např. palubní počítač - změna jízdního řádu). Disponuje dostatečnou paměťovou kapacitou pro dočasné uložení dat, které je pak možno následně distribuovat po pomalejších komunikačních linkách RS485, RS232 nebo IBIS.